کارخانه

واحد قالبسازی

واحد

واحد

واحد

بخش ۳

شیربرقی کنیستر

کنیسترL90 ساخت داخل

شیم فیلر گیری

جک هیدرولیک فرمان

منبع انبساط رادیاتور پژو 206

صافی بنزین

سوکت بنزین

شیریکطرفه بخارات روغن

هدف ما

تولید ملی،ارتقای کیفی محصولات و جلب اعتماد مشتریان 

اخبار شرکت

آخرین محصولات  شرکت