محصولات

 

 

تولید مجموعه های شیر و جک هیدرولیک تراکتور و انواع قطعات هیدرولیک صنعتی از موفقیت های محقق شده در این شرکت می باشد.

علاوه بر آن، تولید مجموعه کمک هیدرولیک فرمان خودروهای پژو 405 ،پژو پارس و سمند برای اولین در ایران در کنار ساخت دستگاههای مخصوص جهت تست و کنترل این مجموعه به منظور دستیابی به کیفیت بالای محصولات ،از موفقیت های محقق شده ی این شرکت  می باشد.